Vaja črna in bela ptica

Ustvarjanje notranjega ravnovesja z vajo črna in bela ptica Ljudje običajno izgubimo ravnotežje, ko s svojim nemirnim opičjim umom grabimo stvari, za katere se nam zdi, da brez njih ne moremo preživeti, od sebe pa odrivamo vse, kar nam vzbuja neprijetne občutke, nelagodje in strah. Ta notranji boj lahko lepo umirimo in se uravnovesimo z vajo črna in bela ptica. V [...]

Vaja dežnik

Vaja dežnik Vaja dežnik je osvobajajoča vizualizacija predvsem za tiste ljudi, ki so negotovi in zbegani, ker jih drugi bombardirajo s svojim mišljenjem, zahtevami, kritiko in dvomi. Zato ne vedo, kaj naj si pravzaprav mislijo o kakšni temi, zaradi česar imajo težave pri sprejemanju odločitev. Ta vaja nam je torej v pomoč, kadar želimo več jasnosti in gotovosti pri komunikaciji z [...]

Vaji za sprejemanje odločitev

  Tehtanje dveh možnosti Tehtnica je simbol, ki nam je v pomoč pri sprejemanju odločitev. Priporočljivo je, da se prej posvetimo tudi vajam za umirjanje uma in vajam za povezovanje z Višjo zavestjo. Po ustreznem sproščanju vizualiziramo, torej si prikličemo v spomin, veliko tehtnico s stebrom na sredini in dvema krakoma na straneh, na katerih visita skodelici. V eno skodelico damo [...]

Vaje za obvladovanje nemirnega uma

Notranje delo in nemirni um Kadar se poskušamo posvetiti notranjemu delu, je naš nemirni um lahko zelo moteč, ker onemogoča koncentracijo in jasno naravnavo. Preplavljajo nas misli in begajo sem in tja v vse smeri: Kaj moram še postoriti?, Sem naredil-a …?, Zakaj sem tako ravnal-a?, Kaj pa če …? Vrtinčimo se v notranjih dialogih glede preteklih dogodkov, sanjarimo o prihodnosti, [...]

  • Obvladovanje nemirnega uma

Kako obvladati nemirni opičji um

Čuječnost uma Ko enkrat uspemo obvladati nemirni um moramo, če hočemo svojo svobodo obdržati, ostati čuječi in pozorni na to, kar se dogaja v vsakem trenutku. Edino kontrolo, ki jo moramo izvajati, je kontrola nad lastnim umom. Ni nam treba kontrolirati ljudi ali zunanjih okoliščin. Le svoje misli. Kako olajšanje. Phyllis Krystal je v svoji knjigi vrsto poglavij posvetila temam, ki so [...]

Čuječnost uma

Če hočemo umiriti svoj um, moramo biti zelo pozorni na svoje besede, dejanja, misli, značaj in svoje srce. Um mora gospodariti nad vsemi petimi čutili, pa tudi nad mišljenjem, čutenjem, govorjenjem in delovanjem; v nasprotnem primeru lahko katero od njih, ali celo vsa štiri, dobijo moč in zagospodarijo nad nami, namesto da bi bili koristni služabniki. Opičji um in mišljenje Vsakdo se [...]

Um in čutila

Čutila in um Čutila so del primarne, nagonske sile uma. Povežejo nas s predmeti zunanjega sveta, z ljudmi, s kraji, hrano, z zabavo, in številnimi drugimi dejavniki, po katerih začnemo hrepeneti. Na te zunanje vidike se navezujemo, se z njimi poistovetimo, v njih iščemo užitke, varnost, ugodje, kar vodi tudi v obsesije in odvisnosti. Čutila lahko primerjamo s konjsko vprego, ki vleče [...]

Um – kaj je um?

Zavest Bistvo človeka je zavest. Delimo jo na tri oblike: nadzavest, ki jo pri naši metodi imenujemo tudi Višja zavest, zavest in podzavest. Zavestni um nam omogoča zavedanje sebe in svoje okolice. Nanj se opremo pri oblikovanju idej, komunikaciji, analizi, logiki, načrtovanju ter sprejemanju odločitev. Zavestni um je prostor za razmišljanje in ustvarjanje podob, miselnih okvirjev za naše vizije in materializiranje želja. [...]

Predmeti v sanjah

Jin in jang Vse predmete, ki se pojavljajo v sanjah, lahko razdelimo v dve glavni kategoriji glede na to, ali so jin ali jang, srce ali glava, ženski ali moški. Predmeti, ki predstavljajo jang kvalitete, so po obliki podobni moškemu spolnemu organu: so dolgi, koničasti, falične oblike, v delovanju pa samozavestni in oblastni. To so palice, meči, pištole, koli, bodala. Pomenijo misleči, [...]

Živali v sanjah

Živali Poleg ljudi se v sanjah lahko pojavljajo tudi živali. Živali v sanjah predstavljajo instinkte, nagon. To so prirojene sposobnosti, ki se nam jih ni potrebno učiti. Njihova funkcija je, da ščitijo in pomagajo ljudem preživeti. Otroci se rodijo s temeljnimi instinkti, ki jih imajo tudi vsa druga živa bitja. Možen pomen živalskih likov lahko poiščemo tudi v basnih, mitih, otroških pesmicah [...]

Ljudje v sanjah

Ljudje so ogledala za naše notranje vsebine Ljudje imajo tako v sanjah kot budnem življenju vlogo ogledala, v katerem se zrcalijo naši nezavedni vidiki. Odsevajo nam lastnosti, ki jih občudujemo, in tiste, ki so nam zoprne in neprijetne. Na ta način se lahko soočimo z različnimi platmi svoje osebnosti in prevzamemo odgovornost za lastne vsebine, namesto da jih zgolj kritiziramo pri drugih. [...]

Sanjski jezik

Sanjski jezik sestavlja množica simbolov. Če hočemo razumeti sporočila, ki jih vsebujejo sanje, je bistveno poznati pomen tistih simbolov, ki se najpogosteje pojavljajo v sanjah. Univerzalni in osebni simboli Simboli so lahko univerzalni ali osebni. Univerzalni simboli so splošni. Vsebujejo sporočilo, ki je že stoletja znano po vsem svetu, osebni simboli pa izvirajo iz posameznikovih izkušenj. Pri razreševanju sanjskega sporočila najprej proučimo [...]

Vloga sanj

Sanje, zgodbe o nas samih Sanje nam pomagajo sprejeti mnoge raznovrstne dele nas samih, ki so lahko tudi nezavedni. So sporočila o delih v nas, ki jih je potrebno uravnovesiti in integrirati. Tako nam pomagajo uravnotežiti jin jang princip v nas samih. Sanje lahko delimo na objektivne in subjektivne. Objektivne ponavadi doživljajo jasnovidni ljudje, ki včasih sanjajo o dejanskih dogodkih, ki zadevajo [...]

Sanje in osebna rast

Sanje in Metoda Phyllis Krystal Pri delu s simboli po terapevtski Metodi Phyllis Krystal imajo sanje zelo pomembno vlogo. Pogosto pokažejo, kje naj začnemo z delom in mnogokrat vodijo do glavne težave. Pogosto se zgodi, da ko se ljudje podajo v kako od terapevtskih metod, začnejo tudi sanjati v skladu z metodo interpretacije sanj. Podobno je tudi pri tej metodi. Zdi se, [...]

Učinkovanje močnih čustev na okolico

Phyllis Krystal je pogosto pomagala umirajočim in tudi žalujočim, da jim je s pomočjo vaj in simbolov olajšala prehod ali omilila bridkost ob izgubi. Ob tem je doživela, da so se ji v budnem sanjanju pojavili Vodniki, spremljevalci umrlih ali že umrli, ki so hoteli, da prenese sporočilo za njihove bližnje. Ko je tako Phyllis vprašala Višjo zavest, kako naj pomaga vdovi, [...]

Pogojena in brezpogojna ljubezen

Pogojena ljubezen Ljubezen je zelo opevano čustvo, ob kateri nas prevevajo toplina, zanos in velike besede. Ob njej se v prsih vzbudijo upanje in hrepenenje, hkrati pa se vedno znova soočamo z grenkim občutkom, da se nam je/bo spet izmuznila, da je nismo našli, čeprav se je zdelo drugače. Vsaj na začetku. In iščemo naprej. V minljivih stvareh, občutkih varnosti in v [...]

Sram

Sram je povezan z odnosom do sebe in sveta Sram je povezan z identiteto človeka in se pogosto zamenjuje s krivdo, vendar je med njima razlika. Krivda je bolj vezana na ravnanje glede na svoja in zunanja merila, sram pa je povezan z odnosom do sebe in sveta. Povezan je z globokim prepričanjem, da nismo ustrezni, da je z nami nekaj narobe. [...]

Uravnovešanje čustev

Uravnovešanje možganov in sončnega pleteža Vsi smo že kdaj izkusili, kako je, ko nas preplavijo intenzivna čustva, ali ko doživimo šok. To se lahko zgodi ob padcu, izgubi, ob smrti bližnje osebe … Šok lahko povzročijo tudi vznemirjujoče novice ali pozitivni dogodki. V takšnih trenutkih si lahko pomagamo z vajo za uravnovešanje možganov in sončnega pleteža, kjer so naši čustveni možgani. Tako [...]

Žalost

Izgube, navezanosti, bolečina Žalost je čustvo, ki ga doživljamo ob izgubah - človeka, materialnih dobrin, stvari, situacije, skratka vsega, na kar smo navezani ali nam nudi občutek ljubezni in varnosti. Naša bolečina je premo sorazmerna z navezanostjo, zato nam lahko Metoda Phyllis Krystal bistveno olajša proces žalovanja, ki ga izguba sproži. Izgube v odnosih Kadar se soočimo z izgubo v odnosih, zaradi [...]

Pohlep

»Pohlep je nenasitna lakota po vsem, kar naj bi zapolnilo našo notranjo praznino: materialne dobrine, status, moč, znanje, potrditve… vendar je to le iluzija. V resnici nas pohlep opozarja, da hrepenimo po globokem stiku s samim seboj, z notranjim izvirom ljubezni, ki nas lahko edini nahrani.« Maja Papež Iskra Bistvo pohlepa je navezanost na želje ega Pohlep je eno najbolj omejujočih čustev. [...]

Ljubosumje in zavist

Ljubosumje in zavist Pri ljubosumju in zavisti gre za čustvi, ki sta si v marsičem podobni in ju zato pogosto zamenjujemo. Koreninita v pohlepu in sta povezani z željami ter navezanostmi. Ljubosumje se pojavi, kadar se bojimo izgubiti nekoga ali nekaj, kar želimo zadržati zase, in zaradi tega to tudi čuječe čuvamo. Nekoga ali nekaj dojemamo kot svojo lastnino in se zato [...]

Krivda

  Ozaveščanje krivde Krivda je čustvo, ki nas opozori, da se naša dejanja ne ujemajo z našim (ponotranjenim) moralnim kodeksom. V tem smislu nas opogumi, da svoje reakcije, prepričanja in misli ponovno ovrednotimo. Če se ujamemo v občutek krivde, ne da bi ga nadgradili s procesom ozaveščanja, postane krivda destruktivna. Zato je dobro, da se pri razreševanju občutkov krivde povežemo z Višjo [...]

Strah

»Soočenje s strahom je priložnost, da se zasidramo v ljubezen in rast.«                                                                         Maja Papež Iskra Doživljanje strahu Strah je del našega preživitvenega instinkta, ki nas opozori in aktivira, kadar smo v kakršnikoli nevarnosti ali je ogroženo naše preživetje. To je pozitivna vrednost strahu. Kadar se soočimo z objektivno grožnjo, nesrečo ali divjo živaljo, nas strah aktivira, da se borimo, umaknemo z [...]

Jeza

Ozaveščanje jeze Jeza je čustvo, ki izraža notranji konflikt. Izzove jo frustracija, ko naletimo na oviro pri uresničevanju naše volje, želje ali potrebe. V takšnih trenutkih je zelo pomembno, da sprejmemo jezo kot informacijo, ki nam govori nekaj o nas samih. Ko jezo začutimo, je dobro, da ponotranjimo svojo pozornost, se povežemo z Višjo zavestjo, se osredotočimo na dihanje, izdihnemo napetosti in [...]

Čustva so barve našega življenja

Čustva Čustva so barve našega življenja, so informacije o okolju in nas samih, blagoslov in pokora, kadar nas zgrabijo v svoje vrtince. Zato je dobro, da se jih zavedamo, obvladamo in razberemo sporočilo, ki ga prinašajo. S tem umirimo tako telesne reakcije kot miselne tokove, ki jih čustva sprožajo. Ko se naučimo čutiti, vrednotiti svoja čustva, jih obvladovati v svojih življenjih, lažje [...]

Dvorana zrcal

Podosebnosti Mi kot osebnosti nismo celoviti, ampak je v nas kup podosebnosti, ki se jih največkrat niti ne zavedamo. Pogosto se nam razkrijejo v sanjah, in so kot pester gledališki orkester, ki ponazarja naše različne lastnosti oziroma osebnostne naravnave. Koristno se je vprašati, kakšni so ljudje, ki jih sanjamo, so nam znani ali neznani, kašne so njihove najbolj bistvene značilnosti, kako se [...]

Hodnik z vrati

Odkrivanje vzrokov za probleme, strahove, negotovosti ... Vaja hodnik z vrati je zelo učinkovita pri odkrivanju vzroka problema, ki nas muči. Ta problem lahko korenini v kakšni pozabljeni travmi, neprijetnem doživetju v otroštvu ali celo preteklem življenju. S pomočjo te vaje se nam lahko razjasnijo vprašanja, kot so: Zakaj se tako obnašam? Zakaj se prav tega tako bojim? Zakaj sem tako negotov/a [...]

Notranja hiša

Notranja hiša Ko so pretrgane vezi s starši in skrbniki, se v sanjah pogosto pojavi hiša. Hiša v sanjah ali meditaciji predstavlja strukturo, ki si jo je človek zgradil okrog sebe, da bi označil svoj teritorij oziroma prostor, ki ga zavzema v svetu, kjer živi, se giblje in obstaja. Sanje lahko dajo vpogled v naše notranje stanje in nas opozorijo na prihodnje [...]

Zdravljenje notranjega otroka

  Travme iz otroštva Če smo v otroštvu doživeli travmo, zavrnitev, zlorabo, šok, ločitev od staršev ali kak drug dogodek, kjer smo ostali sami s svojo bolečino, ostane ta košček osebnosti ujet v to situacijo; rast se zaustavi in energija se zablokira. Ta bolečina pa je še kako živa v podzavesti in nas tudi v odrasli dobi zaznamuje s pretiranimi čustvenimi odzivi [...]

Mandala

Uravnovešanje intuicije, čutnosti, razuma in čustev Zelo pomembno je, da vsak izmed nas poskuša doseči ravnovesje med štirimi funkcijami, ki jih nosimo v sebi kot nekakšna orodja za naše vsakdanje življenje. To so intuicija, razum, čutenje in čustva. Vsi jih imamo, vendar nam niso vse na voljo, ker so nekatere ostale nerazvite v nezavednem delu našega uma. Če hočemo postati celovita [...]

Uravnovešanje moškega in ženskega principa

Moške in ženske vloge Ko se kot duša inkarniramo v moško ali žensko telo, takoj sprejme vse, kar ta oblika pomeni. Vzorci obnašanja, navade in tabuji že od nekdaj obstajajo za oba spola. Prvotne moške in ženske vloge zavedno ali nezavedno vtisnejo v otroka najprej starši in potem še družba. Vsak spol ponuja drugačne življenjske izkušnje in dobro je, da jih [...]

Peščena ura

Odstranjevanje omejujočih prepričanj, strahov, predsodkov Vaja peščena ura je v zadnjih letih postala ena najbolj popularnih vaj te metode. Z njo odstranjujemo strop, ki si ga sami, zavedno ali nezavedno, postavimo nad svojimi življenji v obliki omejujočih prepričanj, strahov, predsodkov. Ko postavimo simbol, prosimo Višjo zavest, naj nam v zgornji stožec prinese vse, kar Višja zavest ve, da potrebujemo v svojih [...]

Drevo in kozmični starši, simboli občutka varnosti in opore

Drevo Drevesa, kot jih poznamo, so čudovita. Zakoreninjena so v zemljo, z listi in vejami se obračajo k soncu in iz obeh virov črpajo vse, kar potrebujejo, hrano, moč in stojijo neomajno in pokončno med nebom in zemljo. Zato je pri tej metodo dela s simboli drevo simbol za občutek varnosti in opore. Tako v vaji navežemo stik z drevesom se [...]

Zakaj se povezovati z nadzavestjo, superzavestjo, Višjo zavestjo?

Zakaj? Ker le tam najdemo resnični jaz, Sebe, svoj izvir ljubezni, po kateri hrepenimo celo življenje, ker s tem presežemo občutek ločenosti in osamljenosti, ki nas spremlja že od rojstva. Ker pridemo domov. Ker smo lahko to, kar smo, ker smo v miru in razumemo, kdo smo, kam potujemo, zakaj smo TU. Da lažje živimo polno življenje, pa čeprav tiho in neopazno. Ali [...]

Mlaj in trikotnik, učinkovit način za povezovanje z Višjo zavestjo

Stik z Višjo zavestjo Mlaj in trikotnik sta osnovni vaji za vzpostavljanje in negovanje stika z Višjo zavestjo. Mlaj je najboljši način povezovanja vseh članov skupine z višjo zavestjo. Na ta način vsi v prostoru samodejno naredijo trikotnik z vsemi drugimi. Ta vaja dvigne zavest vsakega člana skupine na najvišji skupni imenovalec in zagotovi, da skupino vodi Višja Zavest, in [...]

Vaje za podporo in uravnovešanje

  Vaje za podporo Vaje za podporo raztopijo občutek nesprejemanja in pomanjkanja ljubezni ter hkrati okrepijo občutek varnosti, moči in podpore. Z njimi se lažje uravnovesimo in postanemo celostno in v sebi trdno zasidrano bitje. Kadar se odpravimo na pot spremembe, se pogosto opotekamo z občutki teže in malodušja, ki ga ustvarjajo bremena iz [...]

Ali metoda res deluje???

Da, seveda, vsekakor deluje. Vendar le, če jo redno uporabljamo! Rada bi vam položila na srce, kar vem iz lastne izkušnje in izkušnje drugih ljudi, da so simboli resnično učinkoviti šele, ko jih redno uporabljamo. Ko jih uporabljamo, vnašamo v podzavest nova sporočila, vse bolj in bolj, vse globlje in globlje. Kakor so se leta in leta v podzavest vtiskovali negativni programi, tako [...]

Če vam vizualizacija osmice ne gre od rok

Če vam vizualizacija ne gre od rok Ko ljudje slišijo za vizualizacijo, si predstavljajo čudovite barvne filmske scene, ki se jim bodo odvile pred očmi. In so negotovi, ker se ponavadi to ne zgodi. Pravzaprav sem srečala le malo ljudi s takšno barvito scenografijo. Sploh pa ne na začetku, ko se šele srečajo z metodo, in so še preveč negotovi in nesproščeni pri [...]

Konflikt v odnosu! Kaj pa sedaj?

Konflikt v odnosu! Kaj pa sedaj? Kadar ugotovimo, da smo se v odnosu zapletli ali smo sredi konflikta, so napotki za prvo pomoč naslednji: najprej se ustavimo, umaknemo iz situacije, če lahko, se povežemo z notranjim vodstvom, prosimo za energije, ki jih potrebujemo, in se umirjamo z osredotočenostjo na vdihe in izdihe. Prosimo notranje vodstvo za uvide in za razjasnitev situacije ter iskreno [...]

Budno sanjanje – kako uporabljamo simbole

Igrivi simboli in vizualizacije Lepo pri tej metodi je, da je preprosta, intimna, poljubno globoka in hkrati prizemljena. Simboli in vizualizacije so igrive, lahko jih uporabljamo kjerkoli in kadarkoli; meditativno, pri delu, v službi, na sprehodih, z odprtimi očmi ali zazrti vase, ni omejitve. Ko s ponavljanjem vtiskujemo te simbole v nezavedno, s tem hkrati prevzgajamo zavestni um, da je bolj osredotočen in [...]

Poklicne vloge

Poklicne vloge Nekatere vloge so povezane s poklici ali delom, ki ga ljudje opravljajo. Če vprašamo druge ljudi: »Kdo je to? pogosto dobimo odgovor: » To je zdravnik, profesor, odvetnik, mehanik … »To omeji posameznika na vlogo njegovega poklica. Vendar smo ljudje vedno več kot le to. Na žalost pa mnogi ljudje sami (ponosno) omejujejo sebe v skladu s poklicno vlogo, ki jo [...]

Vpliv vlog na prihodnje odnose

Vpliv vlog na prihodnje odnose Če vlogo balon, babuške in druge vloge ali maske uporabljamo dlje, kot je potrebno in koristno, se lahko pozneje v življenju pojavijo resni problemi, še zlasti v zaupnih odnosih kot na primer v zakonu, poslovnih in poklicnih partnerstvih ter odnosih s prijatelji in sorodniki. Ljudje se nagibamo k temu, da v druge odnose prinašamo vloge, ki smo se [...]

Primarne vloge: balon in babuške

Primarne vloge v družini - balon Poleg vlog, ki so ob rojstvu določene z različnimi odnosi z drugimi družinskimi člani, se dve posebni vlogi začneta razvijati razmeroma zgodaj v življenju. Eno od teh, balon, začne otrok razvijati sam, drugo, babuške, pa starši in drugi člani družine projicirajo na otroka, ki raste. Ko se otrok rodi in zavzame svoje mesto v družini, se instinktivno [...]

Družinske vloge

Veliko vlog je določenih že ob rojstvu s spolom in odnosi med različnimi člani družine. Moške in ženske vloge Takoj, ko se otrok rodi, je izpostavljen celi paleti prepričanj, pričakovanj in modelov obnašanj, ki opredelijo njegovo prihodnjo vlogo moškega ali ženske v družbenem okolju, v katerem živi njegova družina. Ti vzorci se prenašajo v družini iz generacije v generacijo. V preteklosti so skupnosti [...]

Odvezovanje od vlog

Vloge Vloge so kot ogrinjala, ki si jih nadenemo v določenih odnosih ali situacijah. Stkane so iz prepričanj, pričakovanj, predsodkov in običajev družbe, v kateri živimo in družine, v katero smo se rodili. Ko prerežemo vezi s pomembnimi avtoritetami, navadami, podedovanimi značilnostmi … je dobro, da podrobneje pogledamo tudi številne vloge. Poleg družinskih vlog sem spadajo tudi poklicne in statusne vloge. Idealno je, [...]

Osmica in odstranjevanje vezi od simbolov

Osmica in destruktivni programi v podzavesti Osmica je najbolj učinkovito orodje za omejevanje negativnih vplivov. Pomaga razmejiti negativne vplive in projekcije v odnosih. Prav tako pa je učinkovito orodje za omejevanje negativnih vplivov vzorcev v podzavesti, ki smo jih vsrkali v otroštvu in so vzrok naših problemov v življenju. Ko smo majhni, zavedno in nezavedno vsrkamo vase prepričanja, navade, obnašanja pomembnih odraslih okrog [...]

Simboli in njihova uporaba pri Metodi Phyllis Krystal

O simbolih Simboli vsebujejo sporočilo oziroma niz sporočil. Bolj, ko nek simbol uporabljamo, več energije se nabere v njem. Na ta način se sporočilo simbola močneje vtisne v podzavest. Simbole lahko primerjamo z energijo napolnjene žive miselne oblike. Tako lažje razumemo rek, da so misli stvari. Drugi rek, da smo takšni, kakršne so naše misli, pa govori o močnem vplivu, ki ga imajo [...]

Zavest, podzavest in višja zavest

Zavest Bistvo človeka je zavest. Zavest razdelimo na tri enote. Nadzavest, ki jo pri naši metodi imenujemo tudi višja zavest, zavestni del in podzavestni del. Zavestni um Najbolj nam je domač zavestni um, ki nam omogoči zavedanje sebe in svoje okolice. Nanj se opremo pri oblikovanju idej, komunikaciji, analizi, logiki, načrtovanju ter sprejemanju odločitev. Zavestni um je prostor za razmišljanje. Podzavestni um Podzavest [...]

Ponotranjene avtoritete

  Kadar pridemo v stisko zaradi kakršnih koli problemov in poiščemo pomoč v metodi, se najprej osredotočimo na razreševanje tega bolečega vozla v našem življenju. Pri tem spoznamo način dela, stanje budnega sanjanja in način, kako se podzavest odziva na delo s simboli. Potem pa je priporočljivo, da začnemo razpletati odnos s starši z obredom odraščanja ali obredom pubertete. Tako se osvobodimo nezdrave [...]

Obred pubertete

V prvih letih življenja je zelo pomembno, da se med otrokom in starši vzpostavijo močne vezi, ki so potrebne, da ima otrok potreben občutek varnosti kot temelj za svoj razvoj. Če pa se te vezi vzdržujejo še naprej v odraslo dobo, nastane nezdrav odnos, v katerem postane otrok, ne glede na starost, preveč odvisen od staršev. Tako ujet težko izrazi svojo pravo osebnost, [...]

Obred odstranjevanja vezi

Obred odstranjevanja vezi je eno najlepših in najbolj ganljivih daril, ki jih prinaša metoda Phyllis Krystal. Ta obred nam omogoča, da v odnosih pokažemo svoj pravi jaz, da se lažje izražamo takšni, kakršni smo, namesto da se zapletamo v nadvladovanje v odnosih. To razpletanje vezi se začne že z vajo 8, kjer ločujemo projekcije in vsiljevanje volje. Po 14 dnevih pa sledi [...]

Moja izkušnja z osmico in trikotnikom

Ko sem se srečala z metodo, sem prebrala, da z 8 vtiskujemo nova sporočila v podzavest in ker smo na tem nivoju vsi povezani… Niti najmanj si nisem predstavljala, kakšne učinke bo to imelo na moje počutje, življenje ali celo moje odnose. Imela sem že izkušnjo, da se mi je ob različnih meditativnih in drugih tehnikah izboljšalo notranje počutje, svet okrog mene pa [...]

Trikotnik – vir navdiha in podpore v odnosih

Trikotnik je eden od osnovnih simbolov Metode Phyllis Krystal in prvi simbol, ki se je rodil pri notranjem raziskovanju ga. Phyllis Krystal in njene prijateljice Virginije. Phyllis in njena prijateljica Virginija sta pogosto ugotavljali, da ob soočanju s problemi, pri katerih sta že docela izčrpali vse razumske možnosti, pridejo sanje ali uvidi, ki prinesejo popolnoma nov vidik na problem in njegovo razreševanje. Zato [...]

Osmica – meje v odnosih

8 je eden od osnovnih simbolov pri Metodi Phyllis Krystal in jo uporabljamo za omejevanje negativnih vplivov v odnosih in podzavesti. V tem članku se bomo osredotočili na njeno uporabo v odnosih, njeno uporabnost za reprogramiranje vzorcev obnašanja v podzavesti pa bomo osredotočili kasneje. Simbol 8 zgradimo v treh korakih in vsak posamezen korak pomembno osvetli njeno delovanje v odnosih. V prvem [...]

Vaje za zaščito

Eden od temeljnih simbolov pri Metodi Phyllis Krstal je zlata KROŽNICA. Omogoča vam bolj jasno zavedanje vašega osebnega prostora. Vaja je zelo dobrodejna in osvobajujoča. Na voljo je mnogo knjig o tem, kako obrambne so druge živalske vrste, kadar se pojavi kak vsiljivec na njihovem teritoriju. Če imate domačo žival, posebno psa ali mačko, ste po vsej verjetnosti opazili, kako ima žival [...]

V stiku nezavednim umom

Metoda Phyllis Krystal "Odstranjevanje vezi, ki omejujejo"  vam nudi preproste simbole in vizualizacije za delo z nezavednim: s podzavestnim umom in višjo zavestjo. Najprej se bomo osredotočili na delo s podzavestnim umom. Gre za zelo praktična orodja, ki vam pomagajo obvladovati tudi zelo zahtevne situacije, hkrati pa se boste ob tem celo zabavali. Metoda dela s simboli temelji na dejstvu, da imamo [...]