Vaja dežnik
Vaja dežnik je osvobajajoča vizualizacija predvsem za tiste ljudi, ki so negotovi in zbegani, ker jih drugi bombardirajo s svojim mišljenjem, zahtevami, kritiko in dvomi. Zato ne vedo, kaj naj si pravzaprav mislijo o kakšni temi, zaradi česar imajo težave pri sprejemanju odločitev. Ta vaja nam je torej v pomoč, kadar želimo več jasnosti in gotovosti pri komunikaciji z Višjo zavestjo.
Pri tej vaji vizualiziramo ročaj dežnika, ki se vzpenja po naši hrbtenici in skozi glavo, kot antena. Odprti, zgornji del dežnika je velik kot krog, ki ga narišemo okoli sebe, da bi označili svoj prostor, to je v velikosti premera iztegnjenih rok.
Ročaj je lahko povezan z Višjo zavestjo. Zgornji del dežnika nas ščiti pred vsem, kar onemogoča koncentracijo. Tako lažje sprejemamo tiha sporočila, ki prihajajo od notranjega vodstva in pomagajo pri odločitvah ter nam pokažejo smer, kamor je potrebno kreniti.
Kot velja za druge simbole, moramo tudi tega ozaveščati vsake toliko časa in ga ves čas obdržati na svojem mestu. Ko postanemo dovolj močni, da se lahko upremo zahtevam in ukazom drugih ljudi, lahko dežnik odstranimo.

Razlikovanje med svojo voljo, voljo drugih in voljo Višje zavesti
Vaja je uporabna tudi takrat, kadar smo v dvomih, ker ne razlikujemo med svojo voljo, voljo kake močne avtoritete, kot so starši, partner, in voljo Višje zavesti. Takrat je priporočljivo, da se umaknemo na neko mirno mesto in prosimo Višjo zavest, da nam pokaže, katera odločitev je prava.

Maja Papež Iskra
Vir: literatura Phyllis Krystal