Tehtanje dveh možnosti
Tehtnica je simbol, ki nam je v pomoč pri sprejemanju odločitev. Priporočljivo je, da se prej posvetimo tudi vajam za umirjanje uma in vajam za povezovanje z Višjo zavestjo.

Po ustreznem sproščanju vizualiziramo, torej si prikličemo v spomin, veliko tehtnico s stebrom na sredini in dvema krakoma na straneh, na katerih visita skodelici. V eno skodelico damo simbol oziroma model za eno možnost ter v drugo simbol oziroma model za drugo možnost. (Lahko prosimo Višjo zavest, da nam pokaže, katera od teh možnosti je pravilna izbira za nas.) Potem se za nekaj trenutkov obrnemo proč od te notranje slike, nato pa pogledamo, na katero stran se je tehtnica prevesila. Stran, na katero se je prevesila, nosi pravilno izbiro, ker ima večjo težo. Če skodelici nihata, počakamo tako dolgo, da se umirita, potem pa presodimo, katera je zgoraj in katera spodaj. Če sta obe skodelici v isti višini, lahko predvidevamo, da sta obe možnosti sprejemljivi ali pa, da sedaj še ni pravi čas za to odločitev. V tem primeru je potrebno potrpežljivo počakati na vse tisto, kar se mora v zvezi s to situacijo še zgoditi.

Simbol tehtnice lahko uporabimo še kot tehtnico pravice
Kadarkoli se soočamo s težavo, ki je povezana z več ljudmi, npr. s sodno pravdo, poslovnim projektom, krizo v družini ali podobnim, lahko tehtnico pravice uporabimo kot simbol, ki bo naši podzavesti prenesel sporočilo, v katerem želi, da vsak soudeleženi posameznik udejanji svojo pravico.

V tej vaji prosimo Višjo zavest, da nam pokaže simbol, ki bo predstavljal situacijo, za katero iščemo pravilno rešitev za vse udeležene.

Vizualizirajte si tehtnico pravice nad simbolom, ki pomeni določene okoliščine. V tem primeru sta obe skodelici v ravnotežju. Prosimo Višjo zavest, da prinese pravico za vse udeležene na tisti način, za katerega ona ve, da je najboljši. Vajo ponavljamo, kadarkoli razmišljamo o tej situaciji, in se je osvobodimo z vdihom ali s skomiganjem z rameni, tako da svoji podzavesti prenesemo sporočilo, da ne želimo več nadzorovati razpleta situacije.

Razpotje treh ali več možnosti
Razpotje s smerokazi, ki kažejo v različne smeri, je še en simbol, ki ga uporabljamo pri sprejemanju odločitev. Uporabimo ga, kadar se soočamo z več možnostmi.

V vaji vizualiziramo kažipot z različnimi smerokazi v obliki puščic na več strani, od katerih je vsaka označena z eno od izbir, ki so nam na voljo. Na smerokazih se pogosto pojavijo tudi napisi obvoz ali slepa ulica, lahko vsebujejo natančna navodila ali le simbol, ki ima za nas jasen in razumljiv pomen. Potem prosimo Višjo zavest, naj nam pokaže, katera od teh možnosti je pravilna izbira za nas, se za trenutek obrnemo proč od te notranje slike (štejemo do deset), nato pa ponovno pogledamo, kateri od znakov je bolj jasen od drugih, saj je to tista možnost, ki naj bi ji sledili. Če ostane jasnih več puščic, je to, podobno kot pri tehtnici, sporočilo, da so vse te možnosti sprejemljive ali pa, da še ni pravi čas za sprejemanje odločitve, ker je potrebno počakati še na vse tisto, kar se mora v zvezi s to situacijo še zgoditi.

Preden sprejmemo odločitev je pomirjujoče, če se za kratek čas podamo vzdolž ene ali druge poti, da ugotovimo, kam vodi.

Te preproste vaje ter zaupanje v notranje vodstvo nam lahko zelo olajšajo sprejemanje odločitev, da se ne mučimo in izčrpavamo, ali smo sprejeli pravo odločitev ali ne.

Maja Papež Iskra
Vir: literatura Phyllis Krystal,

Podobne povezave

Podelite to zgodbo!