Izgube, navezanosti, bolečina

Žalost je čustvo, ki ga doživljamo ob izgubah – človeka, materialnih dobrin, stvari, situacije, skratka vsega, na kar smo navezani ali nam nudi občutek ljubezni in varnosti. Naša bolečina je premosorazmerna z navezanostjo, zato nam lahko Metoda Phyllis Krystal bistveno olajša proces žalovanja, ki ga izguba sproži.

Izgube v odnosih

Kadar se zaradi smrti ali podobnih okoliščin soočamo z izgubo v odnosih,, si proces žalovanja lahko omilimo z osmico, kjer v nasprotni krog postavimo osebo, ki je odšla iz našega življenja. V času »osmičenja« lažje predelujemo svojo preteklost s to osebo in hkrati začutimo dovolj distance, da nas ta proces ne izčrpava preveč.

Zelo blagodejen je obred odstranjevanja vezi, ki omejujejo, kjer vezi z osebo simbolično razpletemo, prerežemo ter gremo skozi obred zahvaljevanja in opravičevanja, kjer lahko izgovorimo vse neizrečene besede, ki nam privrejo iz srca. Tako lažje spustimo navezanost na star odnos in stopimo na novo pot. V primeru smrti z osmico in obredom pomagamo tudi umrlemu, da lažje odide v svetlobo, na subtilnejše ravni bivanja.

Ob izgubi bližnjih – otroka, partnerja, staršev … je lahko bolečina neizmerna, vendar nas življenje uči, da ljudje odidejo, ko pride njihov čas. Težko nam je razumeti, zakaj, in se nam zdi krivično, da smo ostali sami, brez njih. Vendar jih naše žalovanje ne bo obudilo. Poleg tega pa z upiranjem spremembi, s katero smo tako kruto soočeni, ne izčrpavamo le sebe, temveč mučimo tudi svojo okolico (in s tem tudi dragocene odnose, ki so nam še ostali).

Izguba…

Kadar se soočamo z materialno izgubo, izgubo službe, statusno izgubo, izgubo prepričanj, iluzij, skratka vsega, na čemer smo gradili svojo samopodobo in občutek varnosti, je bolečina prav tako bridka in silovita. Tudi tu si proces žalovanja olajšamo z osmico, kjer v nasprotni krog postavimo predmet izgube ali njegov simbol. Tako izgubo lažje in hitreje predelamo, se postavimo na noge in sprejmemo realnost takšno, kot je, ter gremo naprej.

Vseprežemajočo žalost čutimo tudi ob (navidezni) izgubi naših notranjih potencialov, svetlobe in stika s sabo.

Notranji viri podpore

Ob kakršnikoli izgubi je zelo blagodejno, da se podpremo z notranjimi viri podpore, z Višjo zavestjo ob mlaju in v trikotniku, ob drevesu in v objemu kozmičnih staršev ali pozitivnih likov. Tako si celimo rane in hkrati premikamo težišče v ljubezen in svoje resnično Bistvo. Ob kozmičnih starših lahko na varen način predelamo svojo preteklost, izgubo, se povežemo s svojimi potenciali, zadihamo in se odpremo novim izkušnjam, ki nam jih prinaša življenje. Pri tem nam je lahko v pomoč peščena ura, ki je čudovita vaja, s katero se odpremo novim priložnostim in novemu življenjskemu slogu v skladu s svojimi najglobljimi potrebami. Tako žalost postane priložnost za nove začetke, da se globlje povežemo sami s seboj, s svojim izvorom, s svojimi potenciali in zaživimo novo življenje.

Maja Papež Iskra

Podobne povezave

Podelite to zgodbo!