Osmica in destruktivni programi v podzavesti
Osmica je najbolj učinkovito orodje za omejevanje negativnih vplivov. Pomaga razmejiti negativne vplive in projekcije v odnosih. Prav tako pa je učinkovito orodje za omejevanje negativnih vplivov vzorcev v podzavesti, ki smo jih vsrkali v otroštvu in so vzrok naših problemov v življenju.
Ko smo majhni, zavedno in nezavedno vsrkamo vase prepričanja, navade, obnašanja pomembnih odraslih okrog nas ter odzive na dogodke. V podzavest so vsrkane tudi naše misli, zaobljube, odzivi na dogodke, čustva, dejanja. Vse te vsebine v naši podzavesti so še zelo aktivne. Veliko jih je koristnih in vplivajo konstruktivno na naše življenje. Če pa ugotovimo, da smo ujeti v škodljivo navado, prepričanje ali vlogo, je potrebno poiskati njen izvor, najti primeren simbol zanjo in nato odstraniti njen negativen vpliv na naše življenje.

Iskanje vzrokov za naše probleme
Ko iščemo vzroke za naše težave, se moramo ozreti v našo preteklost in proučiti tako splošne kot osebne zgodnje vplive:

 • Kot detektivi prisluškujemo vtisom iz otroštva, brskamo po spominu in opazujemo naše odzive, občutke.
 • Včasih lažje izluščimo bistvo problema ob pogovoru z drugimi ali ob obisku Phyllis Krystal skupine, kjer so vtisi močnejši, ali pa si vzamemo čas za individualno svetovanje, kjer se temu raziskovanju posvetimo skupaj z usposobljenim svetovalcem.
 • Lahko prosimo za uvide ali sanje in mogoče na ta način dobimo vpogled v notranje konflikte.
 • Naredimo vajo hodnik z vrati. Tu lahko dobimo odgovore na vprašanja, zakaj se česa bojimo, zakaj tako odreagiramo, zakaj se tako počutimo ter najdemo vzroke, ki presegajo to življenje in izvirajo iz preteklih življenj.
 • Z vajo notranji otrok odkrijemo travmatične, boleče dogodke in situacije, ki so nas na nekem nivoju ohromile in zamrznile v rasti.
 • Notranja hiša nam da vpogled v naše notranje stanje, kako smo se postavili v svetu. Tudi tu se lahko zavemo destruktivnosti nekaterih vplivov iz otroštva.

Čudovit vir ozaveščanja podzavestnih vzorcev pa so naši odnosi

 • Najprej je potrebno analizirati duhovno, mentalno in čustveno ozračje doma ter poreklo obeh staršev (spisek pozitivnih in negativnih lastnosti obeh staršev).
 • Pogledamo še druge pomembne figure iz našega otroštva in njihov vpliv.
 • Potem pa se osredotočimo na ljudi, ki so sedaj okrog nas. Ljudje nam lahko, podobno kot v sanjah, poosebljajo negativne lastnosti ter vzorce obnašanja. Lahko nas vznemirjajo, ker imajo (pretirano) izražene lastnosti, ki smo jih mi zanemarili, ali izražajo lastnosti, ki se jih mi ne zavedamo, ali teme, ki jih moramo ozavestiti, vendar jih odrivamo …

Kako najdemo simbole za te negativne vzorce?

 • Ko enkrat najdemo vzrok, velikokrat zraven dobimo tudi simbol (v sanjah, pri vaji hodnik z vrati, notranji otrok, notranja hiša …).
 • Za simbol vprašamo Višjo zavest. Simbol lahko dobimo v obliki podobe, spomina, misli ali znamenja od zunaj.
 • Za bolj otipljive teme za simbol vzamemo kar objekt, na primer steklenico za alkohol. Podobno velja za stavke, ki so nam jih ponavljali.
 • Bolj abstraktne teme, kot je atmosfera v družini glede komunikacije, vpliv dogodka … nas lahko bolj begajo. Če ne dobimo podobe in simbola notranje, prosimo Višjo zavest, naj nam s šibko roko nariše, ali v primeren material vtisne, simbol, ki bo prestavljal obliko, ki nas kontrolira (medtem, ko je naš zavestni um zaposlen z drugo dejavnostjo). Na ta način lahko pridemo do simbolov za vsebine, za katere ne vemo, ne razumemo vzroka ali ga nočemo vedeti, podzavest pa bo že vedela, za kaj gre.
 • Nekaj simbolov nudi že metoda: vaja balon in babuške za prve vloge, simbole za neg. arhetipe (pajkovka, volkodlaki, zmaji), mačka in pes kot simbola za introvertirano in ekstravertirano obnašanje. Vsi ti simboli so se rodili ob srečanjih z ljudmi in njihovimi problemi.

Obred odstranjevanja vezi od simbola
Ko najdemo simbol za naš problem, ga postavimo v drugi krog osmice in vizualiziramo neonsko modro svetlobo, ki sporoča podzavesti, da nočemo negativnega vpliva tega vzorca, problema, simbola na naše življenje. Osmico delamo najmanj tri tedne oziroma vprašamo Višjo zavest, koliko časa je potrebo delati 8 za posamezen vzorec. Globlje kot je vzorec vtisnjen, bolj kot je primaren, dlje je potrebno delati 8. Čas »osmičenja« je živ proces, v tem času se lahko zgodi veliko nenavadnih stvari: dobimo uvide v situacijo, privrejo kaki spomini, odvrtijo se kaki zanimivi dogodki ali srečanja z ljudmi, pridejo sanje, v telesu lahko čutimo napetosti ali pa se ne zgodi nič posebnega.
»Osmičenje« zaključimo z obredom odstranjevanja vezi od simbola, problema, ki je preprostejši od obreda odstranjevanje vezi od osebe. Tu le ločimo krožnici, uničimo, odstranimo simbol in izbrišemo krožnico. Vse po navodilih Višje zavesti.
Celoten proces, iskanje vzroka in simbola za problem, čas »osmičenja« in obred odstranjevanje vezi, je lahko zelo dragocen proces, kjer dobimo vpogled v naše notranje mehanizme in hkrati občutimo olajšanje, saj ob »osmičenju« zmanjšujemo kontrolo tega vzorca na naše življenje in sprostimo blokirano kreativno energijo.
Ko ozavestimo ta košček, odženemo senco kontrole na naše življenje in smo spet za korak bližje sebi in temu, kar hočemo postati.

Maja Papež Iskra
Vir:Literatura Phyllis Krystal