O simbolih
Simboli vsebujejo sporočilo oziroma niz sporočil. Bolj, ko nek simbol uporabljamo, več energije se nabere v njem. Na ta način se sporočilo simbola močneje vtisne v podzavest. Simbole lahko primerjamo z energijo napolnjene žive miselne oblike. Tako lažje razumemo rek, da so misli stvari.

Drugi rek, da smo takšni, kakršne so naše misli, pa govori o močnem vplivu, ki ga imajo te miselne oblike na naše življenje:

 • Že ob rojstvu nas s svojo energijo zaobjamejo prepričanja in navade družine, v katero se rodimo, atmosfere, strahovi, tabuji, predsodki, pričakovanja. Ker vsebujejo miselno energijo številnih ljudi, se močno vtisnejo v našo podzavest.

 • Naša podzavest vsrka tudi naše misli, besede in dejanja in tudi vse, kar sprejmemo na nezavedni ravni.
 • Če smo bili izpostavljeni močnim miselnim oblikam, ki so se ponavljale, se je to vgradilo v nas in vpliva na naše življenje in obnašanje, četudi se tega ne zavedamo.

Simboli za navezovanje stika z nezavednim
Vse te miselne oblike lahko na nas delujejo konstruktivno ali destruktivno. Ko enkrat ugotovimo, da so te miselne forme postale destruktivne, je dobro seči do vzrokov in reprogramirati te oblike v podzavesti.
Na tej točki nam lahko pomaga Metoda Phyllis Krystal, ki uporablja simbole za vtiskovanje pozitivnih sporočil v nezavedno. Podzavest se namreč veliko bolj kot na misli in besede odziva na simbole in podobe, saj so njen naravni jezik, kar je razvidno iz naših sanj. S temi simboli zmanjšamo kontrolo destruktivnih vsebin iz podzavesti na naše življenje in prevzgojimo ta del uma v tolikšni meri, da nam je v pomoč pri rasti in doseganju celovitosti.
Gre za zelo preproste simbole, ki spremljajo človeštvo že tisočletja, hkrati pa so zelo močni in učinkoviti pri prenašanju sporočil in komunikaciji z nezavednim. Zgradimo jih v nekaj korakih. Pri tem si lahko pomagamo s Priročnikom.

 • Mlaj in trikotnik uporabljamo za navezovanje stika, priklic Višje zavesti, ki je vir notranjega vodstva, podpore in modrosti v našem življenju.

 • Vaje drevo, kozmični starši, animus in anima so vir podpore stabilnosti in uravnovešanja, prav tako so simboli za uravnovešanje jin jang, mandala ter vaja črna in bela ptica.
 • Vaje za umirjanje in sproščanje: val, svetloba, meter, kača na drevesu.
 • Peščena ura je simbol za odstranjevanje omejitev.
 • Vaje za sprejemanje odločitev: kažipot in tehtnica.
 • S simboli za zaščito, kot so zlata krožnica, valj, žoga in osmica, pa v podzavest vtiskujemo sporočilo o svojih mejah. Osmica je zelo uporaben simbol za omejevanje negativnih vplivov v odnosih in glavno orodje za reprogramiranje negativnih vplivov vzorcev, ki smo jih vsrkali v otroštvu.
 • Vaje za osvobajanje od negativnih čustev so zvezda za strah, potapljaška obleka za krivdo, vaja za jezo.
 • Naši notranji otroci so simboli za naše koščke osebnosti, ki so zaradi šoka, travme ostali ujeti in razboleli v tisti situaciji, ki je travmo povzročila. Z vajo hodnik z vrati pa iščemo vzroke za naše težave.

Ti simboli so se izkazali kot varno in učinkovito orodje za notranje delo pod pogojem, da jih redno uporabljamo na načine, kot so podani v knjigah in priročniku PK.

Osebni simboli
Drugi tip simbolov, ki jih uporabljamo pri tem notranjem delu, pa so osebni simboli. Sicer včasih njihov pomen sovpada s kolektivnim pomenom, vendar nosijo v sebi intimen pomen, ki ga prepoznamo le mi sami. To so podobe, ki poosebljajo miselne forme v naši podzavesti, negativne vzorce obnašanja, vzroke za probleme, prepričanja, vloge, oziroma karkoli, kar deluje omejujoče in destruktivno v našem življenju.

Maja Papež Iskra
Vir:Literatura Phyllis Krystal