• Krystal, P. (2000). Odstranjevanje vezi, ki omejujejo. Kranj: Humanitarno duhovno društvo Lotos.

  • Krystal, P. (2002). Odstranjevanje nadaljnjih vezi, ki omejujejo – kako se osvobodimo strahu, jeze, občutka krivde in ljubosumja, da bi lahko vzgajali svoje otroke in spremenili sebe. Kranj: Humanitarno duhovno društvo Lotos.

  • Krystal, P. (2004). Sai Baba – odločilna izkušnja. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2006). Zahvalimo se Bogu. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2008). Odstranjevanje karmičnih vezi: Razumevanje krpanke preteklih življenj. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2008). Program omejevanje želja – predlogi za študijske krožke in individualno uporabo programa omejevanje želja. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2010). Obvladovanje nemirnega uma. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2011). Phyllis Krystal Method Symbol Cards. Phyllis Krystal Foundation.

  • Krystal, P. (2012). Ponovno povezovanje z energijo ljubezni – ne obidite svojega srca. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja.

  • Krystal, P. (2014). Mini-Book No1 – Basic tools to introduce the Phyllis Krystal Method, Phyllis Krystal Foundation.

Knjige so na voljo v knjigarnah, knjižnicah in Društvu Mlaj.
Knjige v angleščini pa lahko naročite na  www.phylliskrystal.com.

Podelite to zgodbo!