Ljudje so ogledala za naše notranje vsebine
Ljudje imajo tako v sanjah kot budnem življenju vlogo ogledala, v katerem se zrcalijo naši nezavedni vidiki. Odsevajo nam lastnosti, ki jih občudujemo, in tiste, ki so nam zoprne in neprijetne. Na ta način se lahko soočimo z različnimi platmi svoje osebnosti in prevzamemo odgovornost za lastne vsebine, namesto da jih zgolj kritiziramo pri drugih.

Dogajanje v sanjah lahko primerjamo s prizori v predstavi, ki prikazujejo dinamiko med različnimi igralci, kjer ima vsak svojo identiteto, potrebe in želje.

Ko sanjamo sebe, sanjamo o glavnem delu svoje osebnosti. Običajno pa je naša osebnost sestavljena iz večih podosebnosti, ki se v sanjah izražajo kot različne vloge v gledališki igri. Včasih je njihovo medsebojno delovanje harmonično, toda pogosto so različni deli v sporu drug z drugim. Tako torej na vsako osebo v sanjah lahko gledamo kot na del človeka. In ti deli psihe imajo lahko bolj ali manj pomembno vlogo. Namen je, da jih ozavestimo in prepoznamo njihove destruktivne vplive tudi v vsakdanjem življenju, pri čemer si lahko pomagamo z osmicami.

Da bi lažje razumeli, katere vidike naših podosebnosti ljudje v sanjah predstavljajo, je najboljše, da takoj, ko se zbudimo, zapišemo vse vtise o likih iz sanj. Najprej jih razdelimo po spolu. Osebam, ki jih poznamo, pripišemo lastnosti, ki so zanje značilne, tako pozitivne kot negativne, ter razmislimo, kaj nam simbolizirajo tudi kot ljudje v resničnem življenju. Ljudem, ki jih ne poznamo, pripišemo lastnosti glede na aktivnosti, ki jih opravljajo v sanjah. Ko smo uspeli analizirati njihove različne lastnosti, moramo preučiti še dogajanje v sanjah, ki nam pove, kako ti različni deli v nas delujejo: ali se podpirajo ali si nasprotujejo ali celo napadajo in spodkopavajo glavni del osebnosti.

Torej nam znane osebe v sanjah predstavljajo naš zavestni del, značajsko potezo, ki je lahko negativna ali pozitivna. Njeno obnašanje v sanjah in delovanje v odnosu na druge nam razkrije, ali je ta lastnost v našem življenju konstruktivna ali destruktivna.
Neznane osebe nakazujejo na skrite ali nezavedne plati psihe. Njihove lastnosti razberemo iz njihovega delovanja v notranjem prizoru. Na ta način se lahko zavemo svojih skritih lastnosti, talentov, potencialov ali ozavestimo dobro skrite negativne vidike in pomanjkljivosti. Mnogo ljudi osupne, ko se na tak način soočijo sami s seboj, vendar ponavadi učinke teh lastnosti jasno prepoznajo v svojih življenjih, še posebno v odnosih z drugimi.

Če like iz sanj pogledamo še bolj podrobno:

Moški in ženski liki predstavljajo jin jang kvalitete v nas samih. Pri moških osebah moški deli poosebljajo različne dele njihovega moškega, razmišljujočega dela, ženski deli pa različne kvalitete njihove ženske ali čustvene strani, anime. Pri ženskah pa ženske predstavljajo ženske aspekte, moški pa aspekte notranjega moškega, animusa. Če pride do notranje poroke, to pomeni uravnovešanje jin-jang. Otrok, ki se rodi, notranji otrok, je v sanjah videti kot božansko, dragoceno in zelo posebno bitje.

Spolnost v sanjah nakazuje na združevanje delov nas samih z lastnostjo, ki jo oseba, s katero se ljubimo, predstavlja, gre za fuzijo dveh delov nas samih.

Otroci in dojenčki lahko simbolizirajo novo rojene razvijajoče se lastnosti, zavedanje, dele osebnosti ali osebnostno plat, kvaliteto, talent, ki je zaradi travme, šoka zaostal  v razvoju in ga je treba osvoboditi. Najprej ugotovimo spol in starost otroka. Potem odštejemo leta od naših let in pogledamo, kaj se je dogajalo takrat in se je nadaljevalo do danes. Ali pa se vrnemo v čas, ko smo imeli toliko let, kot otrok v sanjah, da bi videli, zakaj je ta vidik, lastnost, talent ali sposobnosti, ki ga simbolizira otrok, zaostal v razvoju. Potem ga sprejmemo, negujemo in spodbujamo k razvoju, da se lahko zlije s preostalo osebnostjo.

Ljudje, ki imajo v sanjah temno ali mračno zunanjost, pogosto predstavljajo naše nezavedne dele. Razkrivajo tako pozitivne kot negativne vidike, ki so bili nekoč potlačeni, a so sedaj pripravljeni, da pridejo na površje. Pri soočenju z njimi si pomagamo z 8, pri čemer prosimo Višjo zavest za vsa navodila. Če gre za pozitivne osebe, jim izrečemo dobrodošlico in jih vzpodbudimo, da postanejo del glavne osebnosti. Višjo zavest lahko zaprosimo, da nam pošlje potrebno energijo, ki jo usmerimo na zatrti del, da bi mu s tem dali moč in pogum, da se dvigne iz podzavesti ter tako postane del celotne osebe.

Bolne, pohabljene, prestrašene ali kako drugače motene osebe, ki se pojavijo v sanjah, je potrebno pozdraviti, potolažiti, pomiriti. Tudi oni so del nas in smo zato zanje odgovorni. Višjo zavest prosimo, da nam posreduje potrebna navodila, kako najbolje poskrbeti zanje.

Arhetipski liki
Občasno imajo osebe v sanjah posebno avro, so večje ali so kako drugače nenavadne in predstavljajo arhetipe, kot so modri starec ali kozmični oče, modra starka ali kozmična mati, pa tudi notranji sovražnik ali kakšen drug arhetipski lik. Kadar sanjamo mojstra, notranjega učitelja, so sanje še posebno ganljive, ker se srečamo s svojim Višjim jazom. Srečanje z notranjim sovražnikom je manj prijetno. Ponavadi se pojavi v obliki morastih sanj, kot preganjalec, zasledovalec, morilec … Lahko je moški ali ženska ali arhetip – vedno gre za lastnost v nas samih. Nočne more in liki v njej nas opozorijo na nevarnost obsedenosti ali ranljivost v zvezi z negativnimi vplivi, ki prihajajo bodisi od ljudi bodisi od sil zunaj nas.

Ozaveščanje, kaj nam ljudje v sanjah sporočajo
Kadarkoli se v sanjah soočimo z likom, ki je destruktiven in ima negativen vpliv, ga moramo postaviti v drugi krog 8 in delati vajo tri tedne. Pogosto je to dovolj, da dobimo ustrezno distanco in zavedanje ter tako zmanjšamo nadzor in negativen vpliv te lastnosti na naše življenje. Lahko pa naredimo tudi obred odstranjevanja vezi od tega vidika, lastnosti, in prosimo Višjo zavest za vodstvo pri tem procesu integracije.

Naš izziv je, da spremljamo to igralsko zasedbo v naših sanjah in poskušamo iz njihove medsebojne dinamike prepoznati in razbrati, kako se ti vidiki odražajo v vsakdanjem življenju. Na ta način lažje prepoznavamo nezavedne dele sebe, zatrte vidike in destruktivne lastnosti, jih omejimo ali pozdravimo, da se na koncu integrirajo v harmonično in uravnoteženo celoto naše osebnosti.

Maja Papež Iskra
Vir: literatura Phyllis Krystal

Podobne povezave

Podelite to zgodbo!