Sanjski jezik sestavlja množica simbolov. Če hočemo razumeti sporočila, ki jih vsebujejo sanje, je bistveno poznati pomen tistih simbolov, ki se najpogosteje pojavljajo v sanjah.

Univerzalni in osebni simboli
Simboli so lahko univerzalni ali osebni. Univerzalni simboli so splošni. Vsebujejo sporočilo, ki je že stoletja znano po vsem svetu, osebni simboli pa izvirajo iz posameznikovih izkušenj. Pri razreševanju sanjskega sporočila najprej proučimo univerzalni ali splošno sprejeti pomen, nato pa še osebne asociacije. Tako nam splošni in osebni pomen skupaj dasta ključ za razumevanje skritega pomena sporočil, ki so nam lahko v pomoč pri uravnovešanju in harmoniziranju našega življenja.

Potrebno pa si je tudi zapomniti, da ne obstaja le ena sama pravilna metoda analize sanj. Interpretacija sanj je lahko večpomenska in lahko presega togost posamezne metode.

Avtorica v svojih prvih dveh knjigah (Odstranjevanje vezi, ki omejujejo in Odstranjevanje nadaljnjih vezi) podaja nekaj splošnih smernic za interpretacijo simbolov: osebe, s katerimi se soočamo v sanjah, arhetipi, živali, predmetiv, prometna sredstva, hiše, vodne površine, transportnah sredstva, poti.

Delo s sanjami s svetovalcem ali pomočnikom
Če želimo pomen sanj raziskati še globlje, se lahko za pomoč in podporo obrnemo na usposobljenega svetovalca ali osebo, ki ji zaupamo. Z njim se povežemo v trikotnik in se predamo notranjemu vodstvu. Nato se vrnemo v sanje in prosimo, naj nam Višja zavest razjasni pomen določenih delov sanj in njihov poglavitni nauk. Tako oba udeleženca od notranjega vodstva dobivata sporočila z razlago. Gre za prisluškovanje in ne razmišljanje. Ko prosimo za obrazložitev, moramo počakati, da se pojavijo misli, občutki ali uvidi. Vedeti moramo, da KLJUČ ZA RAZUMEVANJE POMENA SANJ LEŽI V TISTEM, KI SANJA, zato funkcija pomočnika ni v tem, da podaja možne pomene simbolov, ampak da postavlja čim več vprašanj, ki lahko pomagajo sanjalcu, da sam izlušči pomen sanj.

Maja Papež Iskra
Vir: literatura Phyllis Krystal

Podobne povezave

Podelite to zgodbo!